Muziek

Alle groepen nemen deel aan muziekprojecten van het muziekatelier
Muziekprojecten
De school neemt muziekprojecten af van erkende muziekinstellingen als de Muziekschool Amsterdam en het Muziekatelier. Twee docenten van de Muziekschool Amsterdam geven eens in per twee weken muziekles aan de groepen 1 t/m 8. Deze lessen worden afgesloten door middel van een interactieve voorstelling voor meerdere deelnemende scholen.                       

 

Verder kunnen de leerkrachten gebruikmaken van de door de muziekschool ontwikkelde lesjes/liedjes op filmpjes. Dit ter ondersteuning van de lessen.

Het Muziekatelier maakt een vast onderdeel uit van het programma. Een keer per jaar nemen alle groepen deel aan een door het Muziekatelier gemaakte voorstelling.                               

 

De leerlingen bereiden in de klas liedjes, dramastukjes en kleine choreografieën voor. Vervolgens worden deze in de speelzaal van de school, met echte muzikanten, tot uitvoering gebracht.