Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)

De Oscar Carré vindt een goed contact met de ouders belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder, bibliotheekouder of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied. De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid.
Medezeggenschapsraad (MR)

Maak kennis met de huidige leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van Oscar Carré! Deze enthousiaste groep mensen zet zich in voor de belangen van zowel het personeel als de leerlingen. Samen werken ze aan het verbeteren van onze school. Onze huidige MR-leden zijn:

 

Oudergeleding:

 • Chris Nekeman
 • Lariesa Bierenbroodspot-Fassart
 • Carlinke Jansen

Personeelsgeleding:

 • Zwanet Gijzenberg
 • Emilie Rietman
 • Marcel Ponsen

Ieder van hen brengt unieke ideeën en ervaringen mee, en ze zijn altijd beschikbaar om te luisteren naar wat er speelt op school. Dus als je suggesties, vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met een van hen op te nemen door een van hen aan te spreken of te mailen naar mr@oscarcare.nl. De notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar en kunt u vinden aan de rechterkant van deze pagina.

 

Ouderraad (OR)

Maak kennis met de huidige leden van de ouderraad (OR) van de Oscar Carré! Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit de onderstaande ouders:  

 

 • Sacha Vermeulen
 • Ebru Derin
 • Juliëtte Stevens
 • Murni Neijendorff
 • Bas Groot
 • Ursula van Tienen

Deze groep ouders zet zich in om in samenspraak met leerkrachten en ouders, om  een zo leuk mogelijk klimaat te scheppen voor de activiteiten op school voor de leerlingen en na te denken over de besteding van de ouderbijdrage.