Kunst & cultuur

De Oscar Carré stimuleert talent in de volle breedte. Naast kennisvakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie besteedt de school veel aandacht aan kunstvakken. Zodoende bouwen we aan een stevige culturele, kunstzinnige en creatieve basis van de leerlingen.
De kunstvakken Dans en Beeldende Vorming worden gegeven door vakleerkrachten. Deze vakken volgen een leerlijn, die aansluit op de vaardigheden en de belevingswereld van de kinderen.

In de ochtend beginnen de leerlingen hun dag met Muziek. Regelmatig nemen de leerlingen deel aan een muziekproject.

Elk jaar nemen alle leerlingen van de school deel aan de eindpresentatie. Deze voorstelling heeft elk jaar een ander thema.

Gedurende het jaar zijn er ook projecten, bijvoorbeeld van musea in de stad, waaraan de leerlingen deelnemen.