Dans

De leerlingen van de Oscar Carré krijgen elke week dansles van een vakdocent. Dans is een vast onderdeel van de jaarlijkse ‘schoolbrede’ eindpresentatie.
De lessen dans sluiten aan op de vaardigheden en belevingswereld van de kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 volgt het dansonderwijs een duidelijke leerlijn.

 

Groep 1/2: spelenderwijs
In de kleutergroepen worden lessen Algemene Dansante Vorming (ADV) gegeven. De kinderen leren spelenderwijs verschillende basistechnieken. De dansthema’s sluiten zoveel mogelijk aan op onderwerpen die in de klas worden behandeld.

 

Groep 3/4: dansvormen
De leerlingen werken verder aan hun basistechniek volgens een thematisch programma. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan dansvormen als samenwerking en isolaties, en de danselementen tijd, kracht en ruimte. De kinderen verkennen bovendien stijlen als jazzdance en streetdance.

 

Groep 5/6: lichaamsbeeld
In groep 5/6 verandert er veel aan de lichamen van de kinderen. In de lessen gaan we daarom aan de slag met onderwerpen als lichaamsbeeld en zelfbewustzijn. Door improvisatieoefeningen op verschillende muziekstijlen leert een kind te onderzoeken bij welke bewegingen hij of zij zich sterk voelt.

 

Groep 7/8: presentatie
De leerlingen maken in groep 7/8 in blokken van zes weken kennis met de belangrijkste dansstijlen: klassiek ballet, moderne dans, jazzdance, werelddans en meer. De presentatievaardigheden van het kind zijn een belangrijk punt van aandacht tijdens de danslessen.

 

Vakdocent dans
Op de Oscar Carré is Lotte Kwant dansleerkracht sinds 2006. Zij werkt als zelfstandig dansdocente bij verschillende dansinstellingen in Amsterdam. Nancy is afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten in Amsterdam als Docent Theater Dans.

Nancy van Brederode is onder meer docente op balletschool ‘De Toverfluit’ en de Hoge School voor de Kunsten. Verder is zij medeoprichtster van projectbureau ‘Project88’, dat dansprojecten, workshops en voorstellingen ontwikkelt voor en met kinderen in het basisonderwijs.