Zij-instroom

Wanneer u uw kind wil aanmelden als zij-instromer op onze school, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

 

Als we uw aanmelding ontvangen, kijken we eerst of er plek is in de groep. Wanneer dit het geval is, zal de intern begeleider u dit laten weten en zal het aanmeldformulier per mail naar u worden gestuurd.

Aan de hand van de informatie uit het aanmeldformulier kijken wij naar de aanleiding voor de overstap en nemen we contact op met de vorige school. We plannen een intakegesprek in. Ook kan het zijn dat er nog meer gegevens nodig zijn. We willen ons namelijk een goed beeld kunnen vormen van de onderwijsbehoeften van uw kind en de mogelijkheden die wij hebben om daaraan te voldoen. Wanneer alle informatie is ontvangen en de leerling plaatsbaar is, zal er met u worden afgestemd wanneer de leerling kan starten. 

 

Formulieren die ingevuld zijn vanaf twee weken voor de vakantie, worden na de zomervakantie in behandeling genomen. 

 

Invoer:

dhr. / mevr *
Achternaam *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Voornaam kind *
Achternaam kind *
Geboortedatum *
 
Hoe identificeert u uw kind *
Naam huidige school van uw kind *
Mijn kind zit in groep *
Op welke andere school/scholen heeft u uw kind aangemeld *
Ik geef toestemming voor het opvragen en bespreken van het volledige leerlingdossier bij/met de huidige school *
Ja
De huidige school is op de hoogte van een mogelijke overstap *
Reden voor overstap *
Heeft uw kind speciale onderwijsbehoeften, zo ja wat zijn die? *
* Verplichte velden