Inschrijving

Aanmelden kan op basisschool Oscar Carré vanaf de leeftijd van 2 jaar.
Als uw kind nog geen 4 jaar is en u wilt het aanmelden voor basisschool Oscar Carré, bezoek dan eerst een informatiebijeenkomst. Na afloop kunt u een aanmeldformulier invullen. Vervolgens bepaalt de school of er plaats is voor uw kind.

Let op: er geldt een uiterste aanmeldtermijn.

 

De informatieochtenden van dit schooljaar zijn op woensdag 11 september- woensdag 16 oktober- 15 januari (2020)- 12 februari (2020)- 8 april (2020)- 13 mei(2020)

 

Inloop is om 08.45u. We starten om 09.00u. Om 10.00u zal de informatiebijeenkomst klaar zijn. Aanmelden kan via info@oscarcarre.nl.

De ervaring leert dat kinderen meenemen onhandig is.

 

Er zijn 3 aanmeldperiodes. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de websites: Amsterdam.nl/naardebasisschool en Amsterdam.nl/schoolwijzer

U kunt zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst bij de administratie van de school. Het telefoonnummer is 020 – 679 94 02. Mailen kan ook:  info@oscarcarre.nl. U neemt uw kind niet mee naar deze bijeenkomst. Na afloop kunt u uw kind aanmelden. Het aanmeldformulier kan  ingeleverd worden meteen na afloop van deze bijeenkomst.

 

Toelating
Ongeveer een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, bekijkt de school hoeveel inschrijvingen er zijn en hoeveel plaatsen de school heeft. Als er meer kinderen zijn ingeschreven dan er plaats is, organiseert de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel een loting.

Sommige kinderen hebben voorrang bij plaatsing op school. Zie:
www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl/toelatingsbeleid