Onze basisschool

Cultuurprofielschool Oscar Carré is de openbare basisschool in hartje de Pijp.
De Oscar Carré is een cultuurprofielschool. Dat betekent dat er naast het reguliere basisonderwijs extra vakken worden gegeven in kunstzinnige culturele vorming. De kunstvakken bieden de leerlingen een andere blik op de wereld. Door kunst en expressie te integreren in het onderwijs hebben de kinderen de mogelijkheid zich zo breed mogelijk te ontplooien en ontwikkelen.
Binnen de school hebben wij verschillende vakleerkrachten zoals een leerkracht beeldende vorming, een leerkracht dans, een leerkracht drama, een leerkracht muziek en een leerkracht gymnastiek.

 

Op dit moment heeft de Oscar Carré een exclusief educatief partnerschap met het Wereldmuseum Amsterdam. Tevens hebben wij warme banden met het Rijksmuseum en Stedelijk museum. Op de Oscar Carré werkt een enthousiast team met 11 mannen en 30 vrouwen. We werken met een managementteam van bouwcoördinatoren, intern begeleiders en directie.

 

De school volgt het vijf-gelijken-dagen model. Dat betekent dat de leerlingen elke dag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.20 uur. In de praktijk blijven alle leerlingen op school tussen de pauze. De leerkrachten verzorgen de TSO.

 

De TSO-bijdrage is (veruit) de laagste bijdrage op basisscholen in Amsterdam. Hier zijn wij trots op. De jaarlijkse bijdrage is €91,-. Hiervoor krijgen alle leerlingen iedere week, het gehele schooljaar, dramalessen van gecertificeerde leerkrachten. Onze leerkrachten letten op tijdens de pauze van de leerlingen.

Onze leerkrachten hebben pauze tijdens de lessen gymnastiek, drama, dans of beeldende vorming. Samen met de lessen dans worden deze bij ons op school gegeven door vakleerkrachten.

 

De Oscar Carré maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.