Jaarplan

Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2021-2022 van Oscar Carré. In het jaarplan leest u de doelen waar wij het komende schooljaar aan werken. Deze doelen komen voort uit het schoolplan 2019-2023.

 

Het jaarplan bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven wij onze speerpunten voor het aankomende jaar. In het tweede deel gaan we in op de doelen van onze nieuwe Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist en in het derde gedeelte staat op welke manier we de kwaliteiten en goede opbrengsten van de school willen bewaken en borgen.

 

In dit verslag worden mogelijk termen gebruikt die minder bekend zijn bij de lezer. We hebben getracht dit verslag zo leesbaar mogelijk te houden. Mocht iets toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verwijzen wij graag naar onze schoolgids en website, waar meer informatie over onze school te vinden is.

 

Alle onderwerpen die worden besproken zijn meegenomen in de jaarkalender van het team en komen gedurende het hele jaar meerdere keren aanbod.