Informatieochtend en aanmelden

 

Leuk dat je interesse hebt in onze school! Kijk hierboven naar een item uit Dit is Holland. Je krijgt een mooi beeld van wat wij doen op school. Veel kijkplezier!

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het
registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de
basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Als uw kind nog geen 4 jaar is en u bent aan het oriënteren op een basisischool, kom ook eens langs op de Oscar Carré. Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten.

 

Waarom de Oscar Carré?

* lessen van vakleerkrachten dans, drama, muziek, beeldende vorming en gymnastiek

* een educatief partnerschap met het Stedelijk Museum

* naschoolse opvang in het pand tot 18.30u

* een gemêleerd team van 10 mannen en 15 vrouwen

* opbrengsten ruim boven het landelijk gemiddelde

* plusklas in de school

* de laagste TSO-bijdrage van de stad Amsterdam, € 81,- per jaar.

 

Informatieochtenden:

woensdag 07 september 2022

woensdag 26 oktober 2022

donderdag 03 november: sluiting aanmeldingen scholenring 3de ronde (schooljaar 2023-2024)

 

woensdag 25 januari 2023

woensdag 15 februari 2023

donderdag 09 maart: sluiting aanmeldingen scholenring 1st ronde (schooljaar 2024-2025)

 

woensdag 19 april 2023

woensdag 24 mei 2023

donderdag 01 juni: sluiting aanmeldingen scholenring 2de ronde (schooljaar 2024-2025)

 

Inloop is om 08.45u. We starten om 09.00u. Om 10.00u zal de informatiebijeenkomst klaar zijn. 

 

Aanmelden voor de informatieochtend kan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

 

Voorrangsscholen
Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de
loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u
of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.


Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in
  staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op
  nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet-
  voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier
  bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:
www.bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de
adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.


Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind.
De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 9 maart 2023
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 1 juni 2023
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 2 november 2023

 

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de
stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.

 

Voor meer informatie over de toelatingsprocedure vanuit de gemeente Amsterdam zie onderstaande documenten.

 

Aanmelden voor de informatieochtend kan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.Invoer:

Achternaam kind *
Geboortedatum *
Emailadres *
Datum informatieochtend *
25-1-2023
15-2-2023
19-4-2023
24-5-2023
* Verplichte velden