Ziekmelden

fbeelding: naar Art Zuid                                                                                      Mocht uw kind ziek zijn, dan willen we u met ingang van het nieuwe schooljaar vragen de ziekmelding per mail  te doen.  Graag voor 9.00 uur                          Het mailadres is: ziekmelden@oscarcarre.nl            Het is elke morgen spitsuur op de administratie. Men komt handen te kort om alle grote en kleine zaken goed af te handelen. We hebben goede hoop dat deze manier van ziekmelden de druk bij de                                                                                               administratie vermindert.                                                                                                                               Uiteraard kunt u ook bellen als u geen mail kunt                                                                                     sturen.