Schoolondersteuningsprofiel

Wat is een schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document waarin de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft. Onze school hanteert een format voor het schoolondersteuningsprofiel dat de samenwerkende schoolbesturen van Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. De verantwoording van het schoolondersteuningsprofiel gebeurt in het jaarverslag  van onze school en het bestuursverslag van de stichting.

Lees verder →