Schoolklimaat

Basisschool Oscar Carré is een buurtschool met een grote diversiteit aan kinderen in de school, die tezamen een afspiegeling vormen van de buurt. De basis voor de omgang van leerkrachten met elkaar en met de kinderen is: respect voor elkaars eigenheid en identiteit.

Kinderen moeten zich thuis voelen op onze school. In de klas, met de kinderen en de leerkracht en in het gebouw. Ons vernieuwde schoolgebouw (dat in 2015 open gaat) is geheel op deze speerpunten afgestemd: het is een kindvriendelijk en veilig gebouw met een open uitstraling.

Vertrouwd en veilig
Het creëren van een vertrouwd en rustig gevoel in de klas gebeurt elke dag weer. Het begint in de ochtend bij het luisteren van de ochtendmuziek waarmee de klas dagelijks gezamenlijk de dag in rust begint. Alle leerkrachten werken structureel aan de sfeer en onderlinge verhoudingen in de klas. Zij worden begeleid door een coach die meedenkt over de ontwikkeling van de groepsdynamiek in de klas. We willen dat ieder kind het gevoel heeft erbij te horen in de groep en in de school.

De Grondwet
Vanwege de diversiteit aan kinderen, achtergronden en culturen in onze school is het belangrijk om voor alle kinderen één lijn te hebben die duidelijkheid biedt. In de Oscar Carré is dat onze grondwet van veiligheid. Die hangt in alle klaslokalen. In onze grondwet staan vier eenvoudige basisregels als richtlijn voor alle docenten en wet voor alle kinderen.

  • Respect: we doen tegen anderen zoals we willen dat zij tegen ons doen.
  • Niet over de streep: we respecteren de grenzen van anderen.
  • Zonder geweld: we gebruiken daden en woorden niet als wapens.
  • Aanspreekbaar: als iemand ons vraagt te stoppen, dan luisteren we daarnaar en doen we dat.

Pesten
Als een docent toch pesten signaleert in de klas dan wordt er direct contact met de ouders opgenomen. De leerkracht, directeur en/of intern begeleider van school gaan in gesprek met de ouders van het kind, dat slachtoffer is van het pesten en met de ouders van het kind dat pest. Samen zoeken we naar een oplossing en een goede aanpak.