Ouderbijdrage

De school vraagt voor elk kind een ouderbijdrage om bijvoorbeeld uitstapjes, feesten en extra boeken voor de bibliotheek mee te betalen.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder dit extra geld kan de Oscar Carré niet alles betalen wat de school belangrijk vindt.

De ouderbijdrage is dit jaar voor het 1e en eventueel 2e kind op de Oscar Carré:

  • € 40,- per kind voor gezinnen met een inkomen onder modaal
  • € 50,- per kind voor gezinnen met een modaal inkomen
  • € 60,- per kind voor gezinnen met een inkomen boven modaal

Voor eventuele derde en/of vierde kinderen op school is de bijdrage altijd € 20,- per kind. Een gezin heeft een modaal inkomen als er bruto € 33.000,- binnenkomt, inclusief vakantiegeld. Een hoger bedrag overmaken mag natuurlijk altijd.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL38INGB0005116474 t.n.v. Stichting Ouderfonds OBS Oscar Carré onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de klas(sen). U kunt het ook contant betalen bij de administratie.

Waaraan het geld precies besteed is, kunt u vinden in het jaarverslag van de Ouderraad.

Als u de ouderbijdrage wel wilt betalen, maar daar niet genoeg geld voor heeft, dan kunt misschien een scholierenvergoeding aanvragen bij de gemeente Amsterdam.