Ouder-kindadviseur

Onze school heeft sinds kort een nieuwe ouder- en kindadviseur. Welkom Bosko Icev!

Wat is een ouder- en kindadviseur?

De ouder- en kindadviseur is een vraagbaak en steun voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Ouders, kinderen en schoolteam kunnen er terecht voor advies, een luisterend oor, een steuntje in de rug. De vraag en de behoeftes van ouders, kinderen en school… dat is de basis voor de samenwerking met de ouder- en kindadviseur.

Wat doet een ouder- en kindadviseur?

De ouder- en kindadviseur luistert, beantwoordt vragen en biedt begeleiding. Soms is één telefoontje of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie ingewikkeld is, maakt de ouder- en kindadviseur samen met de ouder of de jongere een plan om de situatie op te lossen.

Bosko heeft kennis en ervaring met de opvoedtrajecten Coach je Kind en Triple-P. Via deze weg heeft hij veel gezinnen van verschillende culturele achtergronden begeleid. Hij heeft ook veel ervaring en passie voor het individueel begeleiden van kinderen en jongeren. Het uitgangspunt is steeds de samenwerking met ouders en school.

Voor wie?

Voor alle ouders/verzorgers, school, kinderen en jongeren met vragen of zorgen over hun thuissituatie en op school, over vrije tijd en over vrienden.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u contact met de ouder- en kindadviseur?

Bosko Icev is regelmatig aanwezig op school. Maar ook via de leerkracht of de intern begeleider kan u in contact komen.

U kunt hem ook bellen of mailen.

T: 06 101 510 45

E: i.bosko@oktamsterdam.nl