Nieuws van de medezeggenschapsraad

De MR heeft aan het begin van dit schooljaar een vergaderschema vastgesteld. Daarop kunt u zien wanneer er vergaderd wordt en wat de bespreekpunten zijn.                        In het menu onder – De School-  kunt de komende tijd meer MR-nieuws vinden. → vergaderschema