Nieuws van de medezeggenschapsraad

Wij zijn de MR                                                                   Als MR zetten wij ons in voor de school en de kinderen door een verbindende factor te zijn tussen het beleid van de school, de leraren en de ouders. Op deze manier willen we bijdragen aan draagvlak voor de keuzes van de school. Wij kijken kritisch mee op de beleidskeuzes, met extra aandacht voor de invulling van het cultuurprofiel en oog voor innovatie en techniek.  Tot slot agenderen we onderwerpen die spelen in de school.    Vlnr: Amber van Schagen (ouder), Carlinke Jansen (vz, ouder), Carl Bik (ouder), Zwanet Gijzenberg (personeel), Miranda Suidhoff (personeel), Anja Smits (personeel)