Muziek

In de groepen wordt enkele malen per week in een korte sessie aandachtig naar muziek geluisterd. Daarnaast nemen alle groepen deel aan muziekprojecten van erkende muziekinstellingen, zoals van de Muziekschool Amsterdam.

Morgenmuziek
In de groepen luisteren kinderen naar muziek in al zijn diversiteit, vaak als dagopening. De leerkracht besteedt steeds aandacht aan een specifiek onderdeel van de muziek. De ene keer is dat een bepaald instrument, de andere keer de cultuur waar de muziek vandaan komt.

Het gaat om luisteren, beschrijven, analyseren en waarderen. Meestal komt de input van de leerkracht, maar wanneer mogelijk van een ouder die ‘live’ komt spelen.

Muziekprojecten
De school neemt jaarlijks muziekprojecten af van erkende muziekinstellingen als Het Concertgebouw, Muziekschool Amsterdam en het Muziekatelier.

Het Muziekatelier maakt een vast onderdeel uit van het programma. De leerlingen bereiden in de klas liedjes, dramastukjes en kleine choreografieën voor. Vervolgens worden deze in een theatrale omgeving, met echte muzikanten, tot uitvoering gebracht.