Luizencontrole

Elke dinsdag na een schoolvakantie controleren luizenouders de hoofden van de kinderen op luizen en neten.

Als een luizenouder bij een controle hoofdluis of neten vindt, krijgt de ouder van het kind een bericht. In deze brief of mail vraagt de luizenouder u om extra te controleren met een luizenkam of een behandeling te doen. Twee weken later controleren de luizenouders daarna nog een keer de hele groep.

De school volgt bij deze luizencontroles de richtlijnen van de GGD.

Wilt u luizenouder zijn? Meld u aan bij de leerkracht of klassenouder.

Meer informatie:

Hoofdjes van kinderen