Jaarverslag 2015 – 2016

Middels dit jaarverslag evalueren wij de wijze waarop wij ons schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan invullen en uitvoeren. Ook dient dit ter verantwoording van onze onderwijskwaliteit aan de ouders en het bestuur, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Context / kengetallen
  • Evaluatie jaarplan 2015-2016
  • Opbrengsten
  • Leerlingzorg
  • Personeelsbeleid
  • Organisatie en Management
  • Financieel beleid
  • Huisvesting

Lees verder →