Jaarplan 2017 – 2018

Middels dit jaarverslag evalueren wij de wijze waarop wij ons schoolplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan invullen en uitvoeren. Ook dient dit ter verantwoording van onze onderwijskwaliteit aan de ouders en het bestuur, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Waar staan wij voor?

2. Waar staan wij nu?

3. Wat komt er op ons af?

4. Wat gaan we doen?

5. Aan de horizon: 2018-2019 en verder

Lees verder →