Gezondheidsonderzoek

De schoolarts  van de GGD onderzoekt de kinderen 2x in hun schooltijd op de Oscar Carré. Ouders kunnen het gebit van hun kind laten controleren door de schooltandarts als zij dat willen.

Schoolarts
De schoolarts onderzoekt uw kind als het 5 jaar oud is en nog een keer als het 10 jaar is. In een vroeg stadium spoort hij of zij eventuele problemen op in de gezondheid of ontwikkeling van uw kind, zoals een lui oog, slecht gehoor of motorische achterstand. Als het nodig is volgt een gesprek of verwijzing naar huisarts of andere hulpverlener. In overleg kunnen ouders of de school ook kinderen van andere leeftijden laten onderzoeken als dat nodig lijkt.

Schooltandarts
U kunt het gebit van uw kind laten controleren door de schooltandarts. Als u dit wilt, vult u dit in op het formulier dat uw kind van school meekrijgt. De schooltandarts komt 2x per jaar.

Meer informatie: