Andere schooltijden

Met ingang van dit schooljaar hebben we andere schooltijden. Deze verandering heeft te maken met de samenwerking met Dons, onze nieuwe tussen- en naschoolse opvang.

In de ochtend werken we van 8.30 tot 11.45 en in de middag van 12.30 tot 14.20                                                          De kinderen kunnen gewoon op school overblijven.