Nieuws van de medezeggenschapsraad

Wij zijn de MR                                                                   Als MR zetten wij ons in voor de school en de kinderen door een verbindende factor te zijn tussen het beleid van de school, de leraren en de ouders. Op deze manier willen we bijdragen aan draagvlak voor de keuzes van de school. Wij kijken kritisch mee op de beleidskeuzes, met extra aandacht voor de invulling van het cultuurprofiel en oog voor innovatie en techniek.  Tot slot agenderen we onderwerpen die spelen in de school.    Vlnr: Amber van Schagen (ouder), Carlinke Jansen (vz, ouder), Carl Bik (ouder), Zwanet Gijzenberg (personeel), Miranda Suidhoff (personeel), Anja Smits (personeel)

                                                                             

 

Nieuwe tussenschoolse- en naschoolse opvang

DONS, Doorlopende Ontwikkeling Na School, organiseert volgend schooljaar de tussen- en naschoolse opvang in de Oscar Carré, biedt activiteiten met een vrolijke noot en ondersteunt de school tijdens schooltijd. Deze bijzondere combinatie werkt in het voordeel van degenen om wie het bij DONS draait: de kinderen.                                                                                 Meer informatie →

 

 

Informatieochtenden

20150811_155549De  informatieochtenden voor het komend schooljaar zijn gepland op 16 januari 2019, 27 februari 2019, 3 april 2019 en 22 mei 2019                                                                      Deze ochtenden vinden plaats in onze school in de 1e Jan van der Heijdenstraat 161.                                                        De inloop start vanaf 8.45 uur. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur en eindigen om 10.00 uur.  U kunt zich tot 2 dagen voor de datum aanmelden met naam en telefoonnummer via ons emailadres: info@oscarcarre.nl    Uit ervaring blijkt dat het beter is geen kinderen mee te nemen.