Nieuwe tussenschoolse- en naschoolse opvang

DONS, Doorlopende Ontwikkeling Na School, organiseert volgend schooljaar de tussen- en naschoolse opvang in de Oscar Carré, biedt activiteiten met een vrolijke noot en ondersteunt de school tijdens schooltijd. Deze bijzondere combinatie werkt in het voordeel van degenen om wie het bij DONS draait: de kinderen.                                                                                 Meer informatie →

 

 

Informatieochtenden

20150811_155549De  informatieochtenden voor het komend schooljaar zijn gepland op  19 september 2018, 10 oktober 2018,            16 januari 2019, 27 februari 2019, 3 april 2019 en 22 mei 2019                                                                                          Deze ochtenden vinden plaats in onze school in de 1e Jan van der Heijdenstraat 161.                                                        De inloop start vanaf 8.45 uur. De bijeenkomsten beginnen om 9.00 uur en eindigen om 10.00 uur.  U kunt zich tot 2 dagen voor de datum aanmelden met naam en telefoonnummer via ons emailadres: info@oscarcarre.nl    Uit ervaring blijkt dat het beter is geen kinderen mee te nemen.

Inspectiebezoek aan ons bestuur

De onderwijsinspectie bezocht kortgeleden ons bestuur, Openbaar Onderwijs aan de Amstel.  Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school en een solide bedrijfsvoering. De onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering  geeft aan die verantwoordelijkheid onderzocht. De inspectie was zeer te spreken over alle aspecten die onderzocht werden.        Hierbij de brief, die het bestuur aan de ouders stuurde over dit mooie resultaat. Het volledige rapport vindt u op de website van ons bestuur www.ooada.nl